Overheidsinstellingen krijgen binnenkort te maken met een voor hen relatief onbekend fenomeen: de vennootschapsbelasting (“Vpb”). Wat betekent dit voor uw organisatie? En hoe kunt u zich voorbereiden?

De overheid heeft haar activiteiten de afgelopen decennia sterk uitgebreid. Hierdoor is zij vaker actief op een markt waar ook private partijen actief zijn. Als overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen, die beide commerciële activiteiten verrichten, niet op dezelfde manier in de heffing worden betrokken, kan er voor overheidsbedrijven een oneigenlijk voordeel ontstaan.

De Europese Commissie heeft naar aanleiding van klachten uit het bedrijfsleven over de bovengenoemde concurrentieverstoring de belastingplicht voor overheidsbedrijven onderzocht. In 2013 heeft zij geoordeeld dat vrijstelling van vennootschapsbelasting staatsteun is die onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Nederland is verzocht haar wetgeving aan te passen.

Achter de hiernavolgende tabs treft u een bondig overzicht van de voorgestelde nieuwe wetgeving. Daarbij gaan wij in op de achtergrond van het wetsvoorstel, de recente ontwikkelingen, alsmede de gevolgen die de nieuwe wetgeving met zich brengt voor de praktijk.

17-09-2015 Memorandum Vpb-plicht overheidsondernemingen

18-05-2015 Nieuwsbrief ‘Modernisering vpb-plicht overheidsbedrijven

26-03-2015 Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht maart 2015

17-10-2014 Memo wetsvoorstel verruiming vpb-plicht overheidsbedrijven